Politie

Politie

Synthetisch DNA heeft zich de afgelopen jaren bewezen als goed hulpmiddel in de strijd tegen overvallen, ramkraken, inbraken en diefstal. Britse politiekorpsen maken al jaren enthousiast gebruik van de methode en ook in België zijn de resultaten positief. Bij projecten in o.a. Dendermonde, Nederland en Duitsland, waar SelectaDNA is ingezet als preventiemiddel, is het aantal vermogensdelicten gemiddeld met zo’n vijftig procent gedaald. En als een dader zich toch niet laat afschrikken, zijn de producten effectief als hulpmiddel bij opsporing en het rondkrijgen van bewijs.

Belangrijkste effecten

  • minder inbraken, diefstallen en overvallen
  • minder aangiftes
  • stijging subjectief veiligheidsgevoel van ondernemers
  • verbeterde pakkans en bewijslast
  • verlichting van de bewijsvoering

Succesvolle samenwerking

Sleutel tot het succes van SelectaDNA is de samenwerking met de politie op lokaal niveau. Doordat bedrijven en bewoners bij de ingang van hun pand duidelijk melding maken van het gebruik van SelectaDNA én doordat agenten, rechercheurs en forensische opsporing alert zijn op markeringen op personen of goederen, is de afschrikwekkende werking groot. Deze strategie past uitstekend binnen het streven om meer te doen aan criminaliteitspreventie.

Projecten

Een groot aantal politiezones is inmiddels zowel actief als passief betrokken bij het gebruik van SelectaDNA. In diverse politiezones zijn, in veel gevallen in samenwerking met gemeenten en andere collectieven, projecten gestart om het aantal vermogensdelicten terug te dringen. Door lokaal werkzame politieambtenaren te informeren en te voorzien van de benodigde middelen en protocollen om SelectaDNA waar te kunnen nemen en te analyseren zijn de producten effectief in de strijd tegen criminaliteit.

Succesvolle samenwerking

Sleutel tot het succes van SelectaDNA is de samenwerking met de politie op lokaal niveau. Doordat ondernemers bij de ingang van hun pand duidelijk melding maken van het gebruik van SelectaDNA én doordat agenten, rechercheurs en forensische opsporing alert zijn op markeringen op goederen, is de afschrikwekkende werking groot. Deze strategie past uitstekend binnen het streven om meer te doen aan criminaliteitspreventie.

SDNA heeft diverse projecten of afspraken met de politie met betrekking tot de borging van de opsporing. Door goede samenwerking van alle betrokken partijen zijn er inmiddels al een aantal goederen geretourneerd aan de rechtmatige eigenaar en zijn er succesvolle aantal zaken waarbij de verdachte mede door DNA-spray is veroordeeld. Zie nieuws voor jurisprudentie en andere media-items.

Verhoging van het risico

SelectaDNA verhoogt het risico voor daders van vermogensdelicten op vier verschillende momenten.

- Heterdaad situatie
De politie kan personen in de directe omgeving in een heterdaad situatie met behulp van uv-verlichting controleren op sporen van SelectaDNA. De methode kan toegepast worden wanneer personen zich verdacht gedragen, een bekende van de politie zijn of wanneer een signalement overeenkomt.

- Bij controle verdachte n.a.v. camerabeelden of modus operandi
In de periode na een overtreding kan de politie een mogelijke dader op het spoor komen op basis van herkenning van de werkwijze, camerabeelden of getuigenverklaringen. In dit geval kan de verdachte worden opgezocht en worden gecontroleerd met uv-verlichting.

- Bij gebruik uv-lamp in verder of ander onderzoek
Sporen van SelectaDNA zijn moeilijk te verwijderen. Hierdoor kunnen daders ook na een langere periode, wanneer ze voor ander onderzoek in beeld komen, gekoppeld worden aan een eerder delict.

- Ad Random / Willekeurig
Bij een groeiend aantal politiebureaus is er uv-verlichting aanwezig in de ruimte waar verdachten gefouilleerd worden voordat ze de eerste 6 uur vastgehouden worden. Indien de verdachte voor een heel ander strafbaar feit is aangehouden is hij hierdoor alsnog in verband te brengen met een eerder incident.

Preventie

Projecten hebben laten zien dat alleen al het frequente gebruik van uv-lampen tijdens de opsporing de kans op vermogensdelicten sterk vermindert. Ook het plaatsen van borden die op het gebruik van SelectaDNA wijzen werkt preventief. Tot slot versterkt lokale publiciteit rondom een project de preventieve werking van de producten. In overleg wordt daarom altijd besproken hoe de (lokale) nieuwsmedia zo effectief mogelijk te bereiken zijn.

Lokacties

De producten van SelectaDNA zijn perfect toe te passen tijdens lokacties. Ze kunnen gemonteerd en gebruikt worden bij lokwoningen of recherchediensten.

Juridisch

SelectaDNA is als stof niet schadelijk of agressief en wordt tijdens een overval zodanig verspreid dat de overvaller er mee in aanraking komt. Voor het gebruik van SelectaDNA wordt, als onderdeel van de strategie, nadrukkelijk vooraf gewaarschuwd.

Het gebruik van een uv-lamp (gewone zaklamp met een lichtbundel in een andere frequentie) waarmee SelectaDNA wordt opgespoord kan niet worden beschouwd als dwangmiddel.

Een aanhouding zal plaatsvinden op basis van een combinatie van feiten en omstandigheden (voldoen aan signalement, verblijf in omgeving strafbaar feit, gedrag) waarbij het oplichten van kleding of lichaamsdelen onder uv-licht een bijdrage levert.

Bij het aantreffen van sporen op kleding kan deze als dwangmiddel tot waarheidsvinding in beslag worden genomen.

Bij het aantreffen van sporen op het lichaam kan onderzoek aan het lichaam volgen op basis van ernstige bezwaren. Het afnemen van lichaamsvreemd materiaal (de onder uv-licht zichtbare stof die wordt aangetroffen) is in dit kader niet bezwaarlijk.

Het afnemen van monster materiaal wordt gedaan door de FO (Forensische Opsporing) volgens een vaststaand protocol. Het onderzoek van het monstermateriaal gebeurt door een geaccrediteerd forensisch laboratorium conform hiervoor geldende regels en voorschriften. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de politie en opgenomen in het proces-verbaal.

Evenals op de plaats delict aangetroffen DNA-sporen van een mogelijke dader zal het synthetische DNA niet als enig en op zich staand bewijs tegen een verdachte kunnen gelden. In combinatie met andere feiten en omstandigheden zal het echter net als ander DNA-onderzoek een belangrijke bijdrage aan waarheidsvinding leveren. Afhankelijk van de omstandigheden waaronder het synthetische DNA word aangetroffen bij een verdachte kan het dienen als hulpmiddel, aanwijzing of aanvullend bewijs.

Informatie

Heeft u vragen over de toepassing van SelectaDNA of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.