Juridisch

Juridisch

Deze website bevat mogelijk eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens van anderen, waarvan de voorwaarden moeten worden opgevolgd en nageleefd.

Informatie op deze website kan door Rhine Consulting Group BV (RCG) zonder kennisgeving worden gewijzigd, aangevuld of bijgewerkt.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen. Prijzen, specificaties en andere informatie op deze website zijn slechts ter informatie waaraan t.o.v. RCG geen rechten kunnen worden ontleend.

Voor zover RCG verwijst naar informatie, rapporten etc van anderen blijft de inhoud van zulke rapporten en informatie voor rekening van de auteur of uitgevende instantie en aanvaart RCG geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan.

RCG doet geen enkele uitspraak over enige andere website waartoe u via deze website toegang kunt krijgen. Indien u via deze website een andere niet-RCG website bezoekt ben u er dan van bewust, dat die website onafhankelijk is van RCG en RCG geen zeggenschap heeft over de inhoud van die website zelfs niet als de naam of het logo van SelectaDNA op die website voorkomt. De aanwezigheid van een koppeling betekent bovendien niet dat RCG enige verantwoordelijkheid aanvaart voor de inhoud of het gebruik daarvan. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van gepaste maatregelen tegen gevaren van virussen etc.

IN GEEN GEVAL IS RCG JEGENS ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE WEBSITE WAARNAAR EEN HYPERLINK VERWIJST, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN PROGRAMMA