Marker

SelectaDNA Marker

De SelectaDNA Marker is een preventief middel in de strijd tegen agressie in bijvoorbeeld het openbaar vervoer en voetbal stadions. De marker wordt op de man of vrouw gedragen en dus altijd binnen handbereik. In de houder bevindt zich een kleine spuitbus met de DNA-spray. De houder is beveiligd tegen onbedoeld activeren en kan eenvoudig aan een riem worden bevestigd. Er is bewust voor gekozen de houder een opvallende en afwijkende uitvoering te geven. Waarschuwingssticker en borden kunnen ter ondersteuning op verschillende plaatsen worden aangebracht (haltes, voertuigen).

Bij daadwerkelijk inzet kan door een druk op de knop over een afstand van 5-6 meter een smalle (om de kans op het raken van omstanders te verkleinen) straal vloeistof worden gespoten om de dader te raken.

Bij voldoende feiten en omstandigheden kan de Politie een verdachte met een UV-lamp aanlichten om de aanwezigheid van de markering vast te stellen. Zonder UV-licht is de markering niet zichtbaar, ook niet voor de verdachte.

Toepassing

Het beoogde doel van de SelectaDNA Marker is preventie. Doordat de marker duidelijk zichtbaar op de man/vrouw aanwezig is, gaat er een zekere afschrikwekkende werking van uit. De mate van afschrikking kan worden versterkt of verzwakt door de houding en optreden van de medewerker.

Wij adviseren daarom de betreffende medewerk(st)ers in het gebruik van het middel te trainen. Het gaat daarbij om instructie van zowel technische vaardigheid, houding en inzicht. Hoe en wanneer het middel al dan niet te gebruiken. Houding en communicatie in verschillende situaties. Beoordelen van de verschillende soorten van dreiging en hoe hier – de-escalerend - mee om te gaan. Het doel is de drempel voor uiteindelijk gebruik van het middel zo hoog mogelijk te leggen. Wij zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met een groep specialisten (met een politieachtergrond) die trainingen op dit gebied samenstellen en aanbieden.

Wilt u meer informatie over de Marker of heeft u na het lezen van het bovenstaande nog vragen? Neem dan contact met ons op.